Op meerdere plekken in de Oost-Achterhoek biedt Zozijn Kind & Jeugd verschillende vormen van dagbehandeling. Je kind kan een dagdeel of een aantal dagdelen terecht bij een orthopedagogisch centrum van Zozijn. Sommige kinderen bezoeken het centrum in combinatie met de reguliere opvang of peuterspeelzaal in de buurt of gezinsondersteuning thuis. Het orthopedagogisch centrum biedt je kind een veilige basis om zich te ontwikkelen. Samen met jou, als ouder, geven wij je kind de begeleiding die je kind nodig heeft. We gaan er vanuit dat kinderen erbij willen horen en contact willen met anderen. Zij willen nieuwe dingen ontdekken en leren beheersen, zelf het initiatief nemen en blijven proberen, ook als het niet direct lukt. Samen stellen we een zorgplan op. Jij kent je kind immers het beste en weet wat goed voor hem/haar is. Wij geven begeleiding die past bij jouw kind, jouw situatie en op díe plekken waar je kind is, thuis of tijdens of na school.