Zozijn Kind & Jeugd

Dagbehandeling van Zozijn Kind & Jeugd

Zozijn Kind & Jeugd is onderdeel van Zozijn. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling bij ons terecht. Dit kan thuis, op school, op de opvang, op het orthopedagogisch centrum of op een andere plek waar je kind verblijft. Onze medewerkers sluiten aan bij de mogelijkheden van je kind, je gezin en je netwerk. Zij werken op basis van het gezinsgerichte ontwikkelingsmodel. Zo gewoon waar mogelijk, waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Met de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren als focus bieden we maatwerk. In samenwerking met het onderwijs, de wijkteams, de kinderopvang en professionele organisaties waarbij het gezin de regie heeft over de ondersteuning. Zozijn werkt in Gelderland en Overijssel.

Dagbehandeling van Zozijn Kind & Jeugd 

Binnen Het Gele Park bieden wij met de groep Villa Fluitenkruid dagbehandeling aan kinderen van 2 t/m ongeveer 5 jaar. Ook bieden we dagbehandeling op diverse andere locaties in de Oost Achterhoek waaronder scholen en orthopedagogisch centrum De Timp van Zozijn. Hiervoor kan je kind een dagdeel of een aantal dagdelen bij ons terecht. Sommige kinderen bezoeken de dagbehandeling in combinatie met de reguliere opvang of peuterspeelzaal of gezinsondersteuning thuis. Wij bieden je kind een veilige basis om zich te ontwikkelen. Samen met jou, als ouder, geven wij je kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft. We gaan er vanuit dat kinderen erbij willen horen en contact willen met anderen. Zij willen nieuwe dingen ontdekken en leren beheersen, zelf het initiatief nemen en blijven proberen, ook als het niet direct lukt. Samen stellen we een zorgplan op. Jij kent je kind immers het beste en weet wat goed voor hem of haar is. Wij geven begeleiding die past bij jouw kind, jouw situatie en op díe plekken waar je kind is, thuis of tijdens of na school. 

Meer Informatie?

Wil je meer weten over wat Villa Fluitenkruid voor je kind en jou kan betekenen? Neem dan contact op met één van de zorgbemiddelaars van Zozijn Kind & Jeugd: 06 - 20 97 91 61 of 06 - 51 90 38 10. We staan je graag te woord!