Kinderdagverblijf

 

Kinderdagverblijf Het Gele Park is onderdeel van Stichting de Achthoek. Naast kinderopvang, biedt de Achthoek peuterspeelzaalwerk en BSO. De Stichting biedt op alle peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf (2-4) VVE en is daarmee VVE specialist in onze gemeente.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekent dat ontwikkelingsstimulering ter voorbereiding op de basisschool onze voornaamste kerntaak is. Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een van de weinige kinderdagverblijven in de gemeente Oost Gelre die een erkende VVE-voorschool is. Pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE-geschoold en het aanbod wordt gedaan vanuit thema’s die zijn afgestemd op de begindoelen van groep 1 van de basisschool. Het spel en de wijze waarop dit wordt aangeboden is hierin leidend. 

Het kinderdagverblijf is gehuisvest in unit Weide voor kinderen van 0-6 jaar.
Daar waar het kan werken we samen met de andere organisaties in unit Weide.

De groepen

 

De 0-4 jarigen groep (verticaal)

Het dagverblijf is ingedeeld in twee aparte groepsruimtes. Er is een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar. Hier is voor de verschillende leeftijdsfases speelgoed aanwezig. Wij proberen door het aanbieden van op leeftijd afgestemd speelgoed de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Voor de jongste kinderen is een aparte grondbox aanwezig. Het VVE-aanbod (zie Peutergroep) voor kinderen van 2-4 jaar komt ook hier aan bod.

Peutergroep (VVE)

Een horizontale peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Op de peuteropvang wordt gewerkt volgens de principes van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De werkwijze sluit aan op de werkwijze van de basisscholen. Het VVE-programma richt zich op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Situaties uit het echte leven worden nagebootst. 

Openingstijden
‘s Ochtends zijn alle kinderen welkom vanaf 07.00 uur. Om de dag rustig te beginnen, willen we graag dat iedereen uiterlijk 09.00 uur aanwezig is. Kinderen die een ochtend komen zijn er van 07.00-12.30 voor een middag is dit van 12.30-18.00 uur. 

Mocht u uw kind later willen halen, na 12.30 of na 18.00 uur of eerder willen brengen voor 12.30, dan kunt u verlengde opvang afnemen, hiervoor berekenen we hetzelfde uurtarief.

 

Meer weten/aanmelden
Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en/of voor meer informatie kunt u bellen/mailen; 0544-487150 info@deachthoek.com.
Voor uitgebreide informatie en of het aanmelden van uw kind, kunt u terecht op onze website www.deachthoek.com