Voor aanmelden van uw kind kunt u voor algemene vragen terecht bij het centrale telefoonnummer van Het Gele Park: 0544-221027

Wilt u rechtstreeks informatie over aanmelden, kunt u het beste een email sturen met uw naam en telefoonnummer naar de organisatie die u wenst. Hieronder vind u de betreffende emailadressen:

Het Gele Park basisonderwijs: bijeen@paraatscholen.nl

Het Gele Park speciaal basisonderwijs: sboludgerus@paraatscholen.nl

Het Gele Park speciaal onderwijs Hamalandschool: info@hamalandschool.nl

Het Gele Park kinderopvang/peuterspeelzaal/bso De Achthoek: info@deachthoek.com

Het Gele Park villa Fluitenkruid Zozijn: timp@zozijn.nl

Het Gele Park Sotog: info@sokleinborculo.nl