Voor aanmelden van uw kind kunt u voor algemene vragen terecht bij het centrale telefoonnummer van Het Gele Park: 0544-221027

Wilt u rechtstreeks informatie over aanmelden, kunt u het beste een email sturen met uw naam en telefoonnummer naar de organisatie die u wenst. Hieronder vind u de betreffende emailadressen:

Het Gele Park basisonderwijs: hgp-basisonderwijs@paraatscholen.nl

Het Gele Park speciaal basisonderwijs: hgp-sbo@paraatscholen.nl 

Het Gele Park speciaal onderwijs Hamalandschool: info@hamalandschool.nl

Het Gele Park kinderopvang/peuterspeelzaal/bso De Achthoek: info@deachthoek.com

Het Gele Park Zozijn Zorg: timp@zozijn.nl / 06-20979161 of 06-51903810 (zorgbemiddelaars)

Het Gele Park Sotog: info@sokleinborculo.nl