Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteitenraad bestaat uit ouders/verzorgers en coördinatoren van de verschillende partners binnen IEKC Het Gele Park. De activiteitenraad ondersteunt de teamleden bij activiteiten die niet direct met lesgeven te maken hebben. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst- en paasvieringen, vastenactie, Carnaval e.d. Zij zorgen er op die manier voor dat de leerkrachten zich daadwerkelijk op het onderwijs kunnen blijven focussen en leveren tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het plezier voor de leerlingen op school.

Om deze activiteiten mede mogelijk te maken vragen wij de ouders om een vrijwillige bijdrage. Deze is na goedkeuring van de MR van de school voor schooljaar 2022 – 2023 vastgesteld op 35 Euro. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een betalingsverzoek. 

Laat het onomwonden duidelijk zijn: Op Het Gele Park wordt niemand buitengesloten. We doen allemaal mee, met alle activiteiten.

De vrijwillige bijdrage wordt zoals de naam het al zegt, in alle gevallen altijd vrijwillig gedaan. Niemand hoeft zich te verantwoorden of en waarom zij/hij dit wel of niet kan of wil betalen. Het staat u uiteraard vrij om meer te doneren.

De keuze van de ouders in dezen mag voor onze leerlingen onder geen enkele voorwaarde ertoe leiden dat een kind buitengesloten wordt, of zich op welke manier dan ook ongemakkelijk zou voelen.

We staan er eigenlijk heel simpel in: Zolang de meeste ouders vrijwillig vanuit het solidariteitsbeginsel daadwerkelijk bijdragen, lukt het i.s.m. de activiteitenraad om passend te begroten voor de zogenoemde extra's. Mocht er een moment aanbreken dat het in alle redelijkheid niet meer te betalen valt, dan zullen we opnieuw moeten vaststellen wat we met het dan beschikbare budget nog wel voor alle leerlingen mogelijk kunnen maken.

Bovenstaande geldt zonder voorbehoud ook voor de schoolreis en het schoolkamp. Voor de schoolreis (25 Euro) en het schoolkamp (75 Euro) ontvangt u een aanvullend verzoek voor een eigen bijdrage.