Peuterspeelzaal Het Gele Park

Peuterspeelzaal Het Gele Park is gericht op de ontwikkelingsstimulering van kinderen. We bieden hier specialistische Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). We werken met betekenisvolle thema’s die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Goede voorbereiding op het basisonderwijs

Alle begindoelen van groep 1 komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar (spel) activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De peuterspeelzaal is ondergebracht de Weide, waardoor we heel goed kunnen aansluiten en afstemmen met het onderwijs. Door de intensieve samenwerking en activiteiten worden peuters goed voorbereid en stromen ze makkelijker door naar groep 1.

Wat biedt onze peuterspeelzaal uw kind:

  • Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1
  • Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
  • Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
  • De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
  • De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd
  • Uw kind krijgt een goede start voor later

Openingstijden/groepen

Peuterspeelzaal Het Gele Park is tijdens schoolweken alle dagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Aan het einde van de ochtend lunchen we samen.

We werken met vaste groepen en leiding. Dagelijks is er plek voor 16 kinderen. De reguliere afname is bij voorkeur 2 dagdelen. Het programma/ons aanbod is hierop afgestemd.

Plaatsing

Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Voor een aantal dagdelen is een wachtlijst. Het is daarom goed om u tijdig aan te melden. Aanmelden verplicht u tot niets.

Meer weten?

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en/of voor meer informatie belt u 0544-487150 of mailt u naar info@deachthoek.com. Voor uitgebreide informatie of het aanmelden van uw kind kunt u terecht op de website van De Achthoek.

De Achthoek