Kinderen willen het liefst in hun eigen omgeving naar school. Elk kind heeft recht op onderwijs en onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van je kind. Heeft je kind naast onderwijs aanvullende ondersteuning, zorg of begeleiding nodig om tot ontwikkeling/leren te komen? Dan kan Zozijn hieraan bijdragen. 

Bijvoorbeeld bij het aanleren van (sociale) vaardigheden, de communicatie en wisseling van taken in de dagelijkse routine, de persoonlijke verzorging, of de medische zorg. Pedagogisch medewerkers van Zozijn komen hiervoor op afgesproken tijden op school. Niet alleen bij het reguliere (basis)onderwijs maar ook bij het speciaal onderwijs. Past de onderwijsomgeving niet (meer) bij je kind dan is er de mogelijkheid onderwijsondersteuning op een zorglocatie van Zozijn aan te bieden.