Intensieve samenwerking tussen specialismen

Het Gele Park is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en zorg. Zij stemmen hun programma’s en thema’s op elkaar af. Waar organisatie-overstijgend gewerkt kan worden, doen we dat.

We volgen de ontwikkeling van kinderen aan de hand van leerlijnen. Hiervoor gebruiken we het doelgroepenmodel. Zo spreken we dezelfde taal, is overdracht en afstemming goed verzorgd en maken we gebruik van elkaars expertise.

Ontwikkelingen volgen met het doelgroepenmodel

We volgen de ontwikkeling van kinderen aan de hand van leerlijnen. Hiervoor gebruiken we het doelgroepenmodel. Hierin worden leerlijnen beschreven op de vakgebieden, maar ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en het ‘leren leren’.

Door kinderen via diverse leerroutes te volgen kunnen we op individueel niveau leerdoelen stellen. Op basis van het doelgroepenmodel spreken we tussen de verschillende specialismen dezelfde taal, zijn overdracht en afstemming goed verzorgd en maken we gebruik van elkaars expertise.

Spelen en leren in stamgroepen

In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Deze groepen bestaan, afhankelijk van organisatie/onderwijstype, uit twee of meerdere leerjaren. Voor het basisonderwijs is de indeling als volgt

  • 4 en 5- jarigen
  • 6 en 7- jarigen
  • 8 en 9-jarigen
  • 10 en 11-jarigen

Kinderen zitten in een vaste stamgroep. Gemiddeld blijven zij twee jaar in deze groep met dezelfde leerkrachten/mentoren/pedagogisch medewerkers. Kinderen beleven op deze manier hoe het is om jongste en oudste in een groep te zijn. Zo ervaren ze bijvoorbeeld het ontvangen van hulp, maar ook het geven ervan.

De dag wordt opgestart met de stamgroep. Daarna gaan de kinderen in keuze- en/of instructiegroepen uit elkaar. Bij de onderwijsinstructie worden ze op niveau samengebracht, zodat deze aansluit bij hun eigen ontwikkelingsniveau. Pauzes, spelen, eten en creatief/thematisch werken gebeurt weer zoveel mogelijk in de stamgroepen.