Samenwerkingsverband 

Het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek is één van de 75 samenwerkingsverbanden in Nederland. Alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn hierbij aangesloten. 

Om de doelstellingen van de Wet op Passend Onderwijs te realiseren, werkt het samenwerkingsverband aan de volgende doelstellingen: 

  • de beschrijving van de basisondersteuning voor alle scholen; 
  • het inrichten van een efficiënt netwerk van onderwijsvoorzieningen om alle kinderen die recht op onderwijs hebben ook een lesplaats te kunnen bieden; 
  • een goede samenwerking met de gemeenten en andere partners; 
  • het inzetten van de financiële middelen voor de ondersteuning van leerlingen en de verantwoording daarvan; 
  • het inrichten van een efficiënte ondersteunings- en toewijzingsstructuur. 

Alle inhouden, plannen en begrotingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het SWV Oost Achterhoek. U vindt dat plan op de site van het samenwerkingsverband: www.swvoostachterhoek.nl 

Om vragen van de scholen op te kunnen pakken (adviesfunctie) en om leerlingen toe te leiden naar passende speciale onderwijsplekken zoals het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs (toewijzingsfunctie) is er op het niveau van het samenwerkingsverband een Zorg- Advies- en Toewijzings- Team (ZATT) actief. 

De informatie over het ZATT vindt u op de site van het SWV Oost Achterhoek. Voor ouders is er ook de mogelijkheid om onafhankelijk advies aan het ZATT te vragen. 

Om de toegang tot het samenwerkingsverband eenduidig en gemakkelijk te maken, kan er voor informatie en aanmelding gebeld of gemaild worden met het Regionaal Aanmeld Punt (RAP) De contactgegevens zijn 0543-512593 of via rap@swvoostachterhoek.nl