Verlof aanvragen


Regelmatig bereiken ons verzoeken om één of meerdere dagen verlof voor een leerling.

Als u een geldige reden heeft krijgt u hier altijd toestemming voor. Een extra vakantie of beschikbaarheid van vliegtuigplaatsen en dergelijke is helaas geen geldige reden, ook niet als het maar één dagje is.

We proberen ons onderwijs zo goed mogelijk invulling te geven. U mag van ons verwachten dat we onze lessen goed voorbereiden, projecten uitgebreid introduceren, extra begeleiding geven aan leerlingen die hulp nodig hebben, in de gaten houden of ons onderwijs voldoende niveau heeft door het afnemen van toetsen, etc. Als een leerling een dag niet aanwezig is, betekent dit bijna altijd dat er een andere keer extra instructie gegeven moet worden, een toets moet worden ingehaald, dat de tijd die de RT-er heeft gereserveerd ingehaald moet worden, etc. Tijd die de leerkracht minder kan besteden aan de andere leerlingen of zaken die op dat moment spelen. Voor één leerling valt dit soms nog wel te overzien maar als je als leerkracht regelmatig leerlingen hebt die een dag niet op school zijn vergt dit veel extra investering en planning.

We hopen dat bovenstaande voorbeelden duidelijk maken waarom we geen voorstander van ‘zomaar’ een dag vrij zijn. Natuurlijk zijn er redenen die een dag extra verlof rechtvaardigen. Daar geven we dan ook graag toestemming voor! Op het formulier zelf leest u meer over wanneer we in principe wel of geen verlof kunnen geven. Leest u dit goed door!

Download het formulier voor het aanvragen van verlof hier.