Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning zorgt ervoor dat jij en je gezin ontlast worden in de dagelijkse praktijk. We richten ons dan op de opvoeding of verzorging van je kind binnen je gezin. Een gezinsondersteuner komt bij je thuis. Soms is dat meer een regisseur dan een ondersteuner. Dan organiseert en coördineert de gezinsondersteuner de hulp en zorg rond je gezin. Je hebt dan te maken met één hulpverlener in plaats van meerdere.