Onze visie

Het Gele Park - Basisonderwijs, is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van ieder uniek kind. We zorgen voor een onderwijsaanbod die aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen door naar maatwerk te streven. Ons uiteindelijke doel is om ieder kind vol zelfvertrouwen en voldoende bagage van onze school te laten gaan, zodat het vervolgens een passende en zelfverzekerde start kan maken in het voortgezet onderwijs.

Plezier hebben op school, hangt nauw samen met of je ervaart dat je dingen kunt (competentiegevoel), dat je er vertrouwen in hebt dat je het zelf kunt (autonomie) en dat je voelt dat je erbij hoort (relatie). Deze drie componenten komen overeen met het model van adaptief onderwijs. Adaptief betekent voor het ontwerpen van je onderwijs: Accepteren dat er verschillen tussen kinderen zijn en je handelen daarop willen afstemmen. Niet de methode of de unit waarin het kind zit bepalen welke leerstof het kind aangeboden krijgt, maar wat het kind in potentie kán, waar het aan toe is. Dit geldt uiteraard ook voor de pedagogische ondersteuning.