Organisatie en ondersteuning bij activiteiten

De activiteitenraad organiseert en ondersteunt bij activiteiten en festiviteiten binnen Het Gele park. In de raad zitten ouders van kinderen vanuit alle organisaties binnen Het Gele Park. Tijdens de periodieke vergadering sluiten personeelsleden van verschillende units aan, om te zorgen voor een juiste afstemming van alle activiteiten.

Kind Gele Park Klimwand

Voorbeelden van activiteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Koningsspelen
  • Avondvierdaagse
  • Schoolreisje/ kamp
  • Schoolfotograaf
  • Dag van de leerkracht/ presentjes regelen bij bijzondere gelegenheden
  • Allerlei hand- en spandiensten

Bijdrage activiteiten

De activiteiten voor de schoolkinderen worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdragen.
Deze bijdrage wordt jaarlijks door de scholen geïnd. Ouders/ verzorgers krijgen hierover aan het begin van het schooljaar bericht. Bij deelname aan de activiteiten door kinderen van Zozijn en de Achthoek bekijken we per activiteit wat de bijdrage zal zijn.

Hulpouders

De activiteitenraad inventariseert jaarlijks onder alle ouders welke bijdrage zij aan de activiteiten en klussen willen en kunnen leveren.