Visie/Missie

Onze visie

Het Gele Park speciaal basisonderwijs is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk. We zorgen voor een onderwijsaanbod die aansluit bij de behoeftes van de kinderen door maatwerk te leveren.

Ons streven is om alle kinderen vol zelfvertrouwen en voldoende bagage van onze school te laten gaan, zodat zij vervolgens een goede start kunnen maken op een school voor voortgezet onderwijs die aansluit de specifieke behoeften van het kind.

Onze Missie

Optimale ontwikkelkansen creëren voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, in een ‘rijke’ omgeving, waarin het kind zich veilig, competent en gelukkig kan voelen.