Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten 3 ouders en 3 teamleden. De taak van de MR is belangen behartigen van leerlingen, ouders en personeel. Dit houdt in dat ze meedenken en in een aantal gevallen ook meebeslissen over het beleid dat op school wordt gevoerd. Over sommige zaken mag de MR adviseren en over andere zaken wordt instemming gevraagd.

De leden voor schooljaar 2023 -2024 zijn:
Namens de personeelsgeleding (PMR):
• Sharon Bonenkamp
•Ruben Oberink (secretaris)
•Karin Bruins

Namens de oudergeleding (OMR):
•Claudia Gaasbeek (Unit geel en groen, voorzitter)
• Ilona Verhagen (Unit geel en oranje)
•Natasja te Linde (Unit geel, groen en oranje)

De MR van Het Gele Park Basisonderwijs is bereikbaar via mr.hetgeleparkbao@paraatscholen.nl 
De notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te lezen op www.hetgelepark.nl . Als ouder bent u vrij om aanwezig te zijn bij een MR-vergadering. Wilt u meer weten over de MR of heeft u zaken, wensen of ideeën in het belang van uw kind en de school, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan via het email adres mr.hetgeleparkbao@paraatscholen.nl  of door een van de leden rechtstreeks te benaderen.

Jaarverslag 2022-2023

Vergaderdata 2023/2024:
2023:
ma18/09      Do08/11
2024:
wo24/01     di19/03   ma13/05    di18/06

Notulen:
12 juni 2023

18 september 2023

8 november 2023

24 januari 2024

27 maart 2024 

 

 

top