Medezeggenschapsraad

De school beschikt over een actieve medezeggenschapsraad. De leden voor schooljaar 2022 -2023 zijn:

Namens de personeelsgeleding (PMR):

  • Jolien Huisman-te Braake (Secretaris)
  • Ruben Oberink
  • Wendy Schuirink-Wagener

Namens de oudergeleding (OMR):

  • Claudia Gaasbeek (Unit geel en groen, voorzitter)
  • Ilona Verhagen (Unit geel en oranje)
  • Natasja te Linde (Unit geel, groen en oranje)

De MR van Het Gele Park Basisonderwijs is bereikbaar via mr.hetgeleparkbao@paraatscholen.nl  De notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te lezen op www.hetgelepark.nl.

Als ouder bent u vrij om aanwezig te zijn bij een MR-vergadering.

De vergaderdata voor schooljaar 2022 - 2023 zijn (onder voorbehoud van incidentele wijzigingen):

  • 19-09-2022 17-11-2022 •    17-01-2023 •    21-03-2023 •    15-05-2023
  • 12-06-2023

Notulen:
08-08-2022
22-11-2022
17-01-2023
21-03-2023

top