MR/GMR 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Medezeggenschap en meedenken over schoolbeleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. 

Zo heeft de MR o.a. instemmingsrecht over: 

  • het schoolplan, de schooltijden, veiligheid en gezondheid. 
  • adviesrecht over verandering van de grondslag van de school en de aanname van personeel. 

De MR vergadert 5 x per jaar, deze bijeenkomsten zijn openbaar. Als u wilt aansluiten bent u van harte welkom. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld het beleid van de school kunt u terecht bij één van de MR-leden. De namen van de leden staan ​​vermeld in het informatieboekje. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

In de GMR wordt bovenschools beleid besproken. In de GMR zijn 6 opgesteld en 6 ouderleden vertegenwoordigd vanuit Paraatscholen.