Bij Zozijn maken we, onder meer, gebruik van psychomotorische therapie (PMT) en speltherapie. Het doel van PMT is signalen van het lichaam te herkennen en te begrijpen en anders leren om te gaan met (psychische) problemen. Tijdens het traject besteden we veel aandacht aan het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Speltherapie kan ingezet worden als er sprake is van opvallend gedrag, een gedragsverandering en zodanig dat het gedrag je kind belemmert in zijn/ haar ontwikkeling? Kinderen laten in spel hun probleem en oplossing (behoefte) zien. Door kinderen te laten spelen, hen te volgen in hun spel, bij hen aan te sluiten, wordt zichtbaar waar het probleem zit en wat nodig is om het op te lossen. Speltherapie volgt het tempo van het kind. Door te spelen worden de problemen minder.