Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Het is onze identiteit. Het zijn waarden waarmee we ons eigen gedrag en dat van anderen kunnen beoordelen. Waarmee we morele doelen en idealen nastreven, waarderen en motiveren. Dit is waar Het Gele Park - basisonderwijs voor gaat.

Plezier

Je goed voelen over jezelf en de ander en hier samen naar handelen zorgt ervoor dat de school een fijne en veilige plek zal zijn en kinderen met plezier naar school gaan.

 

Afstemming

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften, talenten en interesses van onze kinderen. Afstemming met ouders/ verzorgers en alle overige partners is van belang om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te stimuleren.

 

Verbinding

Alles en iedereen in de wereld heeft een verbinding. Je hebt elkaar nodig om tot een goede ontwikkeling te komen. Een ontwikkeling voor jezelf, de ander en de wereld. In ons onderwijs leggen we samen met de kinderen en ouders/ verzorgers die verbindingen.

 

Respect

Elkaar met respect behandelen betekent voor ons 'je laat een ander in zijn/ haar waarde, zonder vooroordeel'. Dat begint met het respecteren van jezelf, want wanneer je jezelf respecteert, kun je ook een ander met respect behandelen. Daarnaast betekent het ook dat je respect hebt voor jouw omgeving en alles hierin.

 

Ontwikkeling 

Ontwikkeling stimuleren wij in een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Door professionele begeleiding bevorderen wij de groei en stimuleren wij ieders potentie vanuit eigen mogelijkheden en diversiteit. Jezelf ontwikkelen is een continu proces van reflecteren en leren.

 

Betekenisvol

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren.