Buitenschoolse Opvang het Gele Park

Op BSO Het Gele Park spelen kinderen ongedwongen in hun ‘vrije tijd’. Er is een uitgebreid aanbod van activiteiten, die we in samenspraak met kinderen aanbieden. Hierdoor ontstaat ook een educatieve functie; kinderen kunnen van alles leren en oefenen op een niet-schoolse manier. Wij staan voor een omgeving waar kinderen zich prettig en veilig voelen, waardoor ze zichzelf kunnen zijn.

Kind Gele Park Klimwand

Openingstijden/groepen

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij met BSO in Het Gele Park. We hebben per opvangmoment plek voor 46 kinderen, verdeeld over twee stamgroepen.

  • Voorschools van 07.00 uur tot 08.30 uur
  • Naschools van 14.00 uur tot 18.00 uur (verlengde opvang tot 18.30 uur is mogelijk)
  • Tijdens schoolvakanties en studie(mid)dagen vanaf 07.00 uur.

Arrangementen

U kunt kiezen uit verschillende arrangementen:

  • BSO voor 40 weken gekoppeld aan de openingstijden van school
  • BSO voor 52 weken
  • Flexibele opvang
  • Incidentele opvang
  • Vakantie-opvang.

Meer weten?

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en/of voor meer informatie belt u 0544-487150 of mailt u naar info@deachthoek.com. Voor uitgebreide informatie of het aanmelden van uw kind kunt u terecht op de website van De Achthoek.

De Achthoek