Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u (telefonisch) contact opnemen met ons voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u alle informatie krijgen die u wenst en wordt de aanmelding verder geregeld via een intakegesprek en een rondleiding door de school. Wij vertellen u meer over onze school en de ouders/ verzorgers vertellen ons, als ervaringsdeskundige, meer over uw kind. 

Procedure

De school maakt een inschatting of we op dat moment de gewenste ondersteuning kunnen bieden waar uw zoon/ dochter recht op heeft. Indien dit mogelijk is kan de inschrijving worden afgerond. Indien dit niet het geval is gaan we, samen met de ouders/ verzorgers, op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

Nadat de school alle gegevens heeft ontvangen en de nieuwe leerling aangemeld is op de school ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens wordt er, 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opgenomen door de leerkracht om 3 kijkmomenten in te plannen.

De zorgplicht geldt als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Natuurlijk spelen ook de volgende zaken een rol:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding
  • Ouders respecteren de grondslag van de school
  • Plaatsing kan vanaf 4 jaar. (5 dagdelen meedraaien vanaf 3.8 jaar)
  • Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld en de scholen vragen aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

De school heeft 6 weken de tijd om te bepalen of een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen of een passende alternatieve plek vinden. Eventueel kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd.