Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school bepaalt eens in de twee tot vier jaar op welk niveau haar ondersteuningskracht ligt. Dat gebeurt aan de hand van een door de directeuren samengesteld format (onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek). Hierin is te zien dat onze school voor 100% voldoet aan de basisondersteuning en de zorg passende bij de brede ondersteuningsschool.