Onze kernwaarden

Plezier

Motivatie is een van de belangrijkste voorspellers van succes in leren. Kinderen die bij ons op school komen hebben vaak op dit punt ingeboet. Wanneer wij het samen voor elkaar krijgen dat kinderen weer met plezier naar school gaan boeken de kinderen vooruitgang. 

Respect

We hebben respect voor elkaar en onze omgeving.

Dialoog

Communicatie speelt een belangrijke rol in het duidelijk maken van de waarden en normen die we nastreven. Bij het creëren van verbinding tussen kinderen, stimuleren we de dialoog en doen daarmee een beroep op hun zelfstandigheid en appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid. Een goede dialoog is onmisbaar, ook tussen de mensen in het team.

Maatwerk

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk, waarbij we ons realiseren dat elk kind in ontwikkeling is en een belofte voor de toekomst. 

Samen

Leren en ontwikkelen doe je samen. We leren van en met elkaar. Niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten en ouders/ verzorgers spelen hier een rol in. Door kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar te verbinden, proberen we uit elk kind het beste te halen. Een ieder kent het kind op zijn of haar eigen manier. Zo leren we van elkaars kwaliteiten en zetten we die in voor elkaar.