Binnen Het Gele Park bieden wij diverse stagemogelijkheden. Doorgaans realiseren wij deze stageplekken in samenwerking met Iselinge Pabo en Graafschapcollege wanneer we spreken van opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent. 

Voor vragen met betrekking tot stages in het (speciaal) basisonderwijs, neem je contact op met onze schoolopleider Huub Welman: huub.welman@extern.iselinge.nl

Voor vragen met betrekking tot stages in het speciaal onderwijs, neem je contact op met Hilde Kok: H.Kok@hamalandschool.nl

Informatie over stages in onze overige afdelingen volgt zo spoedig mogelijk.

Stage

 

Student