Bestuur, directie, gebruikersraad

Bestuur 

Stichting IEKC Lichtenvoorde is in het leven geroepen om de gezamenlijke visie van de verschillende partijen concreet vorm te geven. Vormgeven d.m.v. het bouwen en betrekken van een nieuw gebouw, te zorgen voor een verantwoorde exploitatie, financiën en onderhoud maar bovenal om de IEKC-principes te borgen,
Samenstelling: Het bestuur van stichting IEKC Lichtenvoorde, Het Gele Park (HGP), bestaat uit vijf bestuursleden. Drie bestuurders van de betrokken onderwijsorganisaties, te weten Paraat scholen, De Onderwijsspecialisten en SOTOG en twee onafhankelijke bestuurders die zich met name focussen op Zorg en Kinderopvang .
Het bestuur vergadert zes keer per jaar en streeft ernaar om op termijn een toezichthoudend bestuur te worden.

Directie

Alle zes betrokken organisaties binnen HGP hebben elk hun eigen manager/directeur die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, de financiën en medewerkers van de eigen organisaties. Zij spreken elkaar in de Gebruikersraad, het overlegorgaan waar gezamenlijke, inhoudelijke zaken besproken worden. De onderwerpen gaan vooral over de realisatie van de gezamenlijke visie. Het bestuur heeft de directeur IEKC gepositioneerd als onafhankelijk voorzitter van de gebruikersraad. Hij is verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud en de financiën van het gebouw én verantwoordelijk voor de inhoudelijke borging van de IEKC-principes. 

Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit directeuren, het management van de zes 'bewoners' van Het Gele Park (HGP):

  • Zozijn (villa Fluitenkruid), zorg
  • De Achthoek, voorschoolse- buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal
  • HGP basisonderwijs, basisonderwijs
  • HGP sbo, speciaal basisonderwijs
  • Hamalandschool HGP, speciaal onderwijs cluster III
  • SOTOG, speciaal onderwijs cluster IV

De gebruikersraad heeft een onafhankelijk voorzitter, de directeur van HGP. De gebruikersraad is de plek waar de afstemming plaatsvindt over alle, het gehele HGP aangaande zaken. Bijvoorbeeld: de inhoudelijke samenwerking, pedagogische visie en handelen, doelen voor de korte/middellange en lange termijn, studiedagen, festiviteiten, bibliotheek, gebouw-zaken, voorraad, enz.

 

Organigram