Bestuur, directie, gebruikersraad

Bestuur 

Stichting IEKC Lichtenvoorde is in het leven geroepen om de gezamenlijke visie van de verschillende partijen concreet vorm te geven. Vormgeven d.m.v. het bouwen en betrekken van een nieuw gebouw, te zorgen voor een verantwoorde exploitatie, financiën en onderhoud maar bovenal om de IEKC-principes te borgen,
Samenstelling: Het bestuur van stichting IEKC Lichtenvoorde, Het Gele Park (HGP), bestaat uit vijf bestuursleden. Drie bestuurders van de betrokken onderwijsorganisaties, te weten Paraat scholen (mevr. Marjolein Wenting), De Onderwijsspecialisten (mevr. Astrid Berendsen) en SOTOG (dhr. Luuk van Aalst) en twee onafhankelijke bestuurders die zich met name focussen op Zorg en Kinderopvang (mevr. Eline Franck en dhr. Hans Reede, tevens voorzitter van het bestuur).Het bestuur opereert als één team, conform de visie van Het Gele Park. Besluitvorming vindt op hoofdlijnen plaats, gevoed met het advies van de gebruikersraad. Er wordt vijf keer per jaar vergadert. Het bestuur streeft ernaar om op termijn een meer 'toezichthoudend bestuur' te zijn. Eind 2022 heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. Via het e-mail adres info@hetgelepark.nl kunt u terecht voor vragen of opmerkingen aan het bestuur.

Directie

Alle vijf betrokken organisaties binnen HGP hebben elk hun eigen manager/directeur die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, de financiën en medewerkers van de eigen organisaties. Zij vergaderen in de Gebruikersraad, het overlegorgaan waar gezamenlijke, inhoudelijke zaken besproken worden. De onderwerpen gaan vooral over de realisatie van de gezamenlijke visie. De Gebruikersraad adviseert het bestuur inzake besluiten. 
Het bestuur heeft een algemeen directeur IEKC aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de gebruikersraad. Hij is naast verantwoordelijk voor de inhoudelijke borging van de IEKC-principes, verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud en de financiën van het gebouw. 

Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit directeuren, het management van de zes 'bewoners' van Het Gele Park (HGP):

  • Zozijn (villa Fluitenkruid), zorg
  • De Achthoek, voorschoolse- buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelzaal
  • HGP basisonderwijs, basisonderwijs
  • HGP sbo, speciaal basisonderwijs
  • Hamalandschool HGP, speciaal onderwijs cluster III
  • SOTOG, speciaal onderwijs cluster IV

De gebruikersraad is de plek waar de afstemming plaatsvindt over alle, het gehele HGP aangaande zaken. Voorbeelden: de inhoudelijke samenwerking, pedagogische visie en handelen, doelen voor de korte/middellange en lange termijn, studiedagen, festiviteiten, bibliotheek, gebouw-zaken, voorraad, enz.

 

Organigram